Velkommen

… til AFLØBSAKUTEN DANMARK!

Når du har fundet vej til AFLØBSAKUTEN DANMARK’s hjemmeside, skyldes dette uden tvivl, at du, din ejerboligforening eller andelsboligforening har eller oplever problemer med jeres faldstammer, stikledninger, kloakrør, nedløbsrør eller lignende. Vi hører ofte fra vore kunder, at de har konstateret støj og gurglende lyde fra afløbsrørene. Dette skyldes for det meste, at rørene er meget tilstoppede af slam, og ofte ikke har været renset gennem rigtigt mange år. Ingen regner med, at det er nødvendigt at rense faldstammer o. lign., da der jo som regel er tale om ret store rør-dimensioner.

Afløbsrør, herunder specielt faldstammer, stikledninger og kloakrør stopper imidlertid til med slam over en årrække, idet slammet sætter sig som et tykt lag på indersiden af rørene. Ofte er der blot nogle få centimeters gennemløb tilbage. Disse problemer løser AFLØBSAKUTEN DANMARK ved at foretage en komplet rensning af hele afløbssystemet ved højtryksspuling med rent vand uden kemikalier.

AFLØBSAKUTEN DANMARK har etableret et samarbejde med flere større boligselskaber og har gennem årene udført talrige rensninger (højtryksspulinger) af faldstammer, stikledninger og kloakrør i såvel større ejendomme som almindelige villaer. Effekten heraf har i alle tilfældene været, at afløbssystemerne efterfølgende har fungeret som nye, med fuld gennemstrømningskapacitet.

Denne virkning holder erfaringsmæssigt de næste 5 år efter spulingen. Vi anbefaler derfor, at man får foretaget en ny spuling efter 5 år, hvor vores 5 årige garanti mod dårligt gennemløb i rørene udløber.

Ja – vi giver 5 års garanti mod dårligt gennemløb på alle lodrette rør og 2 års garanti på alle vandrette rør, som AFLØBSAKUTEN DANMARK har renset ved højtryksspuling. I garantiperioden løser vi vederlagsfrit og akut (i døgnets 24 timer) problemerne, hvis der mod forventning alligevel skulle opstå forstoppelse, i de rør vi har renset. Forudsat naturligvis, at vores kunder ikke har kommet noget i afløbene, som ikke skulle have været der!

Ring for et uforbindende tilbud, en drøftelse – eller kontakt os på e-mail (brug evt. kontakt-siden), – så skal vi nok klare problemerne!